Restauratie

Naast cultuurhistorische waarde, hebben (antieke) meubels vaak ook emotionele waarde. Dat maakt het altijd de moeite waard deze meubels goed te onderhouden. Bij het onderhoud hoort een verantwoorde duurzame restauratie. In overleg met u bepalen we de mate van restaureren. Uitgangspunt daarbij is om het oorspronkelijke karakter intact te laten. Zonodig schakelen we daarbij andere specialisten in. Specialisten op het gebied van stofferen, metaalbewerking, vergulden, etc.

Heeft u een meubel te restaureren of wilt u advies? Breng gerust een bezoek aan de werkplaats of bel voor een afspraak. In overleg met u zal een vrijblijvende beoordeling van de werkzaamheden gemaakt worden (ook bij verzekeringskwesties). U krijgt dan een eerlijke prijsopgave van de restauratiekosten.